Γνώση και εμπειρία στο χώρο του γυαλιού

Καφετέρια στην Παντανάσσης

Με 4 φύλλα συρόμενων ανοιγόμενων θυρών τύπου φυσαρμόνικας