Μεγαλύτερη Επιφάνεια Υαλοπετάσματος στην Πελ/νησο

Γιαννόπουλος - Αγγελόπουλος

Η εταιρία μας έχει τοποθετήσει τη μεγαλύτερη επιφάνεια υαλοπετάσματος στην Πελοπόννησο!