Μεγαλύτερη Επιφάνεια Υαλοπετάσματος στην Πελ/νησο

Μεγαλύτερη Επιφάνεια Υαλοπετάσματος στην Πελοπόννησο

Η εταρία μας έχει τοποθετήσει τη μεγαλύτερη επιφάνεια υαλοπετάσματος στην Πελοπόννησο!