Γνώση και εμπειρία στο χώρο του γυαλιού

Εμφυτευμένη στήριξηΘάλαμος εμφύτευσης κρυστάλλων στο μπετό από στιβαρό προφίλ αλουμινίου 113 Χ 48 mm κράματος EN AW 6060-T66, το οποίο μπορεί να ανοδιωθεί . Ο ωφέλιμος θάλαμος που δημιουργεί είναι 110 Χ 28 mm στον οποίο μπορεί να μπει κρύσταλλο ασφαλείας πάχους έως 22mm . Το προφίλ ενσωματώνεται με το μπετό λόγω τον ειδικών αγκίστρων που έχει, τα οποία λειτουργούν και ως υποδοχείς  για τα εξαρτήματα ευθυγράμμισης και σύνδεσης. Στο πάνω μέρος διαθέτει αφαιρούμενο καπάκι με τη μέθοδο της κονσέρβας (απλό ξεχόνδρισμα χωρίς χρήση ειδικών εργαλείων) έτσι ώστε να μένει ανέπαφος ο θάλαμος κατά τη ρίψη του κονιάματος στο ξυλότυπο, όπου εύκολα μπορεί να ευθυγραμμιστεί και να αλφαδιαστεί, ενώ τα κρύσταλλα ασφαλίζονται στο θάλαμο με ελαστικά παρεμβύσματα και ελαστομερή ρυτίνη οι οποίες επιτρέπουν σταθερότητα, εύκολη απομάκρυνση σε περίπτωση θραύσης, αλλά και άψογη συμπεριφορά στις εναλλασσόμενες θερμοκρασιακές μεταβολές.

Στιβαρός θάλαμος εγκιβωτισμού κρυστάλλου από προφίλ αλουμινίου για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση μέσα σε σκυρόδεμα. Έξυπνος σχεδιασμός επιτρέπει το άνοιγμα της βάσης μετά τη ρήψη του σκυροδέματος αφήνοντας άθικτο τον εσωτερικό θάλαμο για τη εγκατάσταση του κρυστάλλου. Διατίθεται σε 6m προφίλ το οποίο συνδέεται διαδοχικά με ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως που μπαίνουν στα άγκιστρα ενώνοντας τα σε ευθείες και σε γωνίες.