Γνώση και εμπειρία στο χώρο του γυαλιού

Αμμοβολές

Αμμοβολή είναι μια διαδικασία επεξεργασίας της επιφάνειας του υαλοπίνακα, ώστε να λάβει το σχέδιο της επιλογής σας στο χρώμα του πάγου.Στην  "ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ" έχουμε τη δυνατότητα να "δημιουργήσουμε" με την τεχνική της αμμοβολής το σχέδιο της αρεσκείας σας.