Γνώση και εμπειρία στο χώρο του γυαλιού

Καθρέπτες

Στην "ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ" θα βρείτε τον κλασικό τύπο καθρέπτη αλλά και καθρέπτες τύπου antique, φυμέ και μπρονζέ καθώς και αμφίδρομο καθρέπτη  (ανακριτικού τύπου)

  Διαθέσιμες διαστάσεις λευκού καθρέπτη: maximum 225x321 (cm)

  Διαθέσιμα πάχη λευκού καθρέπτη:  3mm, 4mm, 5mm

 

 

  Διαθέσιμες διαστάσεις antique καθρέπτη: maximum 225x321 (cm)

  Διαθέσιμα πάχη antique καθρέπτη: 4mm

 

 

 Διαθέσιμες διαστάσεις φυμέ & μπρονζέ καθρέπτη: maximum 225x321 (cm)

 Διαθέσιμα πάχη φυμέ & μπρονζέ καθρέπτη: 5mm

 

 

 

 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: